De ALV

Dinsdag 6 oktober was er de ALV. Het jaarlijkse moment waarop alle leden het bestuur aan de tand kunnen voelen over het gevoerde beleid.

13 mensen in de kantine en 6 mensen online, maakte dat er 19 personen meepraatten.

Op de agenda en op de notulen van de vorige ALV was niet veel op te merken. De  enkele opmerkingen op het jaarverslag zullen er in worden verwerkt.

Omdat de kascontrolecommissie nog geen moment had kunnen prikken om samen te komen om de boeken te controleren kon het financiële jaarverslag niet door de vergadering goedgekeurd worden. Toegezegd is dat binnen een maand de kas wordt gecontroleerd en dat er een extra ALV uitgeroepen zal worden om de cijfers te bespreken.

Voor de pauze werd Maurice bedankt voor zijn harde werken het laatste half jaar. Hij was degene die steeds weer mensen wist te enthousiasmeren om te helpen met het opknappen van de kantine. Zelf was hij niet te beroerd om bv ’s ochtends vroeg aanwezig te zijn om de tegelzetters binnen te laten of om zijn medewerkers iedere keer weer te verwennen met allerlei lekkers. Ook voor Sandra, die het verfwerk coördineerde en ook tijdens de Corona-periode grotendeels zelf uitvoerde,  was er een attentie, zij zal dit op een ander moment overhandigd krijgen. 

Marijke kreeg een bloemetje voor haar inspanningen omdat zij voor een groot deel van de klussen de financiën via fondsen en subsidies bij elkaar had gekregen. 

En toen was daar de PAUZE. Het moment voor sommigen om meteen in gesprek te gaan n.a.v. de eerder besproken punten. 

Bij de verkiezingen vond er niks schokkends plaats, behalve dat Niek de kascontrole-commissie gaat versterken en dat er wat wijzigingen zijn in benamingen en posities.

Wel is er een jubileumcommissie geformeerd om de activiteiten i.h.k.v. het 60-jarige bestaan vorm te gaan geven. De jeugd CC (Yvette, Mariska en Sanne), Maurice, Naomi en WimC gaan er mee aan de slag, samen met één van de HB-leden. Vanuit de recreatiesport zal er ook nog iemand gevraagd worden.  Het eerste voorstel voor het jubileum werd alvast door de vergadering aangenomen: we gaan het 61-jarige jubileum vieren i.p.v. het 60-jarige. Een leuke twist n.a.v. onze naam 😉 En in deze onzekere Corona-tijden (wat mag en kan wel en wat niet) misschien ook wel een verstandige visie om het nog wat uit te stellen. Geeft ook kansen om het gereserveerde bedrag te vergroten d.m.v. acties e.d.

Neemt niet weg dat er geen op te vullen vacatures zijn, zo zijn we o.a. nog op zoek naar een coördinator technische zaken, iemand voor de ledenadministratie en een coördinator PR.

Na de verkiezingen heeft André iets verteld over de beoogde organisatiestructuur. We gaan van onderaf beginnen. Dus eerst alle taken binnen de vereniging op een rijtje zetten, welke nieuwe of oude werkgroep zou welke taak op moeten pakken en welke verenigingsstructuur volgt daar dan uit? Dus het wordt een lang traject voordat we toe zijn aan nieuwe statuten en HR. Ondertussen zullen er a.d.h.v. de lijst met taken wel vast mensen benaderd worden iets te gaan doen. 

Ook op de agenda stond de concept Jeugd technische nota. Nadat de leeftijdsindeling aangepast zal zijn kan hij gebruikt gaan worden. Dan zal hij met het jeugdkader besproken worden en hebben de begeleidsters vanuit Sportsupport ook een houvast.

Tot slot was er de rondvraag. De punten die aangedragen werden, zoals hoe vinden we extra mensen voor de bardiensten,  zullen door het bestuur i.s.m. anderen opgepakt worden.

Helaas kon er na afloop in het kader van de Corona-maatregelen niets meer gedronken worden, iedereen werd verzocht zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten.

We kunnen terugkijken op een anders dan anders, maar nuttige ALV.

Deel dit bericht:  Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email