NB Per februari 2019 is de tijd veranderd naar 18.00u – 18.45u