Het kan zijn dat men het sporten bij onze vereniging toch niet zo leuk (meer) vindt. Dat kan natuurlijk. In dat geval moet u het lidmaatschap officieel, schriftelijk of per mail, opzeggen bij Steve de Bruin van de ledenadministratie: www.atomium61.nl/contact

Daarvoor geldt wel een opzegtermijn, welke voor de verschillende sporten anders is. Dit heeft te maken met de vaste lasten die we per seizoen per sport hebben. Zo moeten we voor de handballers een heel seizoen accommodaties huren om te kunnen trainen en spelen en gaan we voor een heel seizoen een lidmaatschap bij het NHV aan.

Als u opzegt moet u tot de eerstvolgende opzegdatum contributie betalen. Uitzonderingen hierop zijn als u binnen 2 maanden na aanvang van het lidmaatschap opzegt of als u een doktersverklaring kunt overleggen dat u niet meer mag sporten.

In onderstaand schema kunt u zien per welke datum u het lidmaatschap op kunt zeggen.

Handbal 1x per seizoen: voor 1 juli
Seniorenportuurtje 1x per seizoen: voor 1 juli
Peutergym 2x per seizoen: voor 1 januari en voor 1 juli of per de maand dat het kind 4 jaar wordt
Kleutersport 2x per seizoen: voor 1 januari en voor 1 juli of per de maand dat het kind 6 jaar wordt
KombiFit 2x per seizoen: voor 1 oktober en voor 1 april
Jeu de boules 4x per seizoen: voor 1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli
Nordic Walking 4x per seizoen: voor 1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli
Tennis 4x per seizoen: voor 1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli
SSV het lidmaatschap eindigt automatisch ieder seizoen per 1 juli