Recreatiesport

Jeu de boules / koersbal

Het jeu de boules bij sv Atomium is voortgekomen uit het project van Sport & Recreatie Rotterdam, Senioren Sportief.

Er wordt op maandag van 14.00 – 16.00 uur gespeeld. Indien de weersomstandigheden het jeu de boules niet toelaten wordt de koersbalmat in de kantine uitgerold. Er wordt het gehele jaar – met uitzondering van de maand juli – aan de Sparrendaal doorgespeeld.

Belangstellenden kunnen zich op bovengenoemde tijd melden om kennis te maken met deze tak van sport binnen Atomium.

  

Nordic Walking

Nordic Walking is een prettige manier om in de buitenlucht te bewegen. Jong en oud kunnen hier aan deelnemen. Deze manier van wandelen met “stokken”, origineel noemt men ze “poles”, is een techniek apart. Je hebt wel enkele instructielessen nodig om deze poles goed te kunnen gebruiken. Net als met elke andere sport moet je weten wat de beste techniek is om geen blessures te krijgen . Als je het eenmaal in de vingers hebt is het een bijzonder prettige wandelervaring, die ten goede komt aan het welzijn van ons als mens in zijn geheel.

Het Nordic Walken in groepsverband is ook een gezellige bezigheid. Sociale contacten kunnen worden uitgebreid terwijl men sportief aan het bewegen is. Dit sportief bewegen is op elk niveau te doen. Ieder loopt op zijn eigen tempo en kunnen. Het is geen competitief gebeuren, dat laten we aan de Handballers over.

Elke week gaat er een groep op pad om te Nordic Walken. Samen bespreekt men waar de tocht heen gaat. Dit wordt ook vermeld in de digiFlits, ons 2-wekelijks clubblad.

Eén à twee keer per seizoen worden er door onze instructrice technieklessen verzorgd zodat nieuwe leden zich de basistechniek eigen kunnen maken. Dit is een vereiste om met de groep mee te kunnen lopen. Deze technieklessen moeten apart betaald worden, na deze lessen kan men lid worden van de vereniging voor het normale maandbedrag.

Zie hier een introductiefilmpje over Nordic Walking.

    
Zelfs in de ‘grote stad’ kun je lekker nordiccen

 

Tennis

Er kan het hele seizoen op vrijdagavond getennist worden. ‘s Zomers vanaf een uur of 21:00, ‘s winters vanaf 20:00 uur.

Het lidmaatschap van de Recreatiesportsectie kost € 4,50 per maand. Men kan voor dat bedrag meedoen aan Nordic Walking, Jeu de Boules & Koersbal en Tennis. De handballers en de niet-spelende leden kunnen ‘gratis’ aan deze sporten meedoen.

Tevens is men collectief verzekerd voor ‘ongelukjes’ tijdens het sporten en tijdens de rit van en naar het sporten.

Seniorensportuurtje

Op maandag van 11.00u tot 12.00u kunnen senioren olv een gediplomeerde sportleraar een uurtje lekker aan hun conditie werken. Sportief Bewegen, wandelen, fithockey, speedminton, grondoefeningen ……………..  Iedere week wordt er iets anders gedaan. Bij mooi weer buiten, bij regen en/of kou binnen.  Het lidmaatschap van het Seniorensportuurtje bedraagt 9,30 per maand (lidmaatschap = incl collectieve verzekering). Leden kunnen ook zonder extra bijbetaling meedoen aan de andere recreatiesporten. Men kan er ook voor kiezen om per keer een ‘losse les’ te betalen. Dan is het 3,10 per keer.

1363649651008   2012-10-22 Seniorensportuurtje 02

Wilt U meer weten, stuur een mailtje naar:

Recreatiesportatomium61@gmail.com of bel naar telefoonnr. 010-4823354.